حقوق بين الملل و كاربردسلاح‌هاي شيميايي در جنگ تحميلي عراق عليه ايران

تعداد بازدید : 348
تاریخ و ساعت انتشار : سه شنبه 9 آبان 1396 00:42
قطع نظر از ساير جوانب مسئله كاربرد سلاح هاي شيميايي، در كشور ما پژوهشي‌هاي زيادي درباره ابعاد حقوقي جنگ تحميلي صورت نگرفته است. در مورد موضوع كتاب هر چند تحقيقاتي محدودي ـ به شكل مقاله‌يا اختصاص چند صفحه معدود ـ صورت گرفته است اما مطلب به صورت كامل و نقادانه شكافته نشده است.

چكيده:

قطع نظر از ساير جوانب مسئله كاربرد سلاح هاي شيميايي، در كشور ما پژوهشي‌هاي زيادي درباره ابعاد حقوقي جنگ تحميلي صورت نگرفته است. در مورد موضوع كتاب هر چند تحقيقاتي محدودي ـ به شكل مقاله‌يا اختصاص چند صفحه معدود ـ صورت گرفته است اما  مطلب به صورت كامل و نقادانه شكافته نشده است.
بررسي اين مطلب از آن رو مهم مي‌نمايد كه علاوه بر تصوير كشيدن مظلوميت انقلاب اسلامي و ملت بزرگ ايران، موضع سازمان ملل و نيز تاثير ديپلماسي فعال جمهوري اسلامي ايران در سرعت بخشيدن به روند مذاكرات خلع سلاح شيميايي و انعقاد «كنوانسيون 1993 پاريس» درباره منع توسعه، توليد، ذخيره سازي و به كارگيري سلاح‌هاي شيميايي و ضرورت انهدام آنها كه دولت ايران هم از اعضاي اين كنوانسيون است ـ روشن خواهد شد.

كتاب حاضر حاوي مباحث زير مي‌باشد:

 

حقوق بين الملل، ضرورت‌هاي نظامي وملاحظات انسان دوستانه
عراق و كاربرد سلاحهاي شيميايي در جنگ تحميلي
حلبچه و كشتار جمعي كردها
سازمان ملل متحد و استفاده عراق از سلاح‌هاي شيميايي عليه ايران و ديپلماسي فعال جمهوري اسلامي  ايران و تاثير آن بر روند مذاكرات خلع سلاح شيميايي.
 

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها