اقدامات رژيم عراق در زمينه به کارگيري جنگ افزارهاي شيميايي بر ضد ايران

تعداد بازدید : 314
تاریخ و ساعت انتشار : شنبه 6 آبان 1396 23:05
گرچه عراق در سال ١٩٣١ به عضويت کنوانسيون منع کاربرد سلاح هاي شيميايي درآمده بود، ولي بارها از اين سلاح ها استفاده کرد.

ماهواره هاي فرانسوي منطقه ممنوعه اي به وسعت تقريبي ١٦٠کيلومتر مربع در حوالي سامرا راکشف کردند که براي توليد گازهاي شيميايي جنگي به وسيله رژيم عراق در نظر گرفته شده بود . مساحت محوطه ساخت، حدود ٢٥ کيلومتر مربع گزارش شده بود . همچنين مشخص گرديد استتار شده استفاده SA2 که عراقي ها براي حفاظت هوايي منطقه از موشك هاي ضد هوايي کردند. طول انبارهاي مشاهده شده حدود ٣٠ متر تخمين زده شده است . بدين ترتيب برآورد شد عراقي ها مي توانند طي يك سال، ١٠٠٠ تن ماده شيميايي سمي را در اين کارخانه ها توليد کنند.

شامل ٧٤ KLM همچنين در فوريه ١٩٨٤ در فرودگاه جان اف کندي نيويورك، محموله ديگري از شرکت بشكه مواد شيميايي کشف شد که قرار بود به اداره حشره آش سازي عراق فرستاده شود .

 

نویسنده: سيد ابراهيم تهامی

دانلود مقاله

  • جدیدترین ها
  • پربازدید ها